دانشگاه دهلی: راهول با دانشجویان در خوابگاه مردانه PG دانشگاه دهلی تعامل دارد | اخبار

05 مه 2023، ساعت 03:20 عصر ISTمنبع: TOI.in

راهول گاندی، رهبر کنگره، روز جمعه در خوابگاه مردانه دانشگاه دهلی در اینجا با دانشجویان تعامل داشت. گاندی با پوشیدن یک تی شرت و شلوار سفید و ریش کوتاه به خوابگاه آمد تا با دانش آموزان تعامل کند. ماه گذشته، گاندی با دانشجویانی که برای امتحانات کمیسیون خدمات عمومی اتحادیه و کمیسیون انتخاب کارکنان در منطقه موکرجی ناگار در اینجا آماده می شدند، تعامل داشت.