دانشمند ایرانی مرتبط با برنامه هسته ای نظامی کشته شد

دوبای: تلویزیون دولتی ایران گزارش می دهد دانشمندی که اسرائیل ادعا کرده در اوایل دهه 2000 برنامه هسته ای نظامی را رهبری کرده است “ترور” شده است.
تلویزیون دولتی جمعه به منابع تأیید کننده مرگ محسن فخری زاده.
گفت که به زودی اطلاعات بیشتری را ارائه می دهد.
فخری زاده برنامه موسوم به “آماد” یا “امید” در ایران را رهبری کرد. اسرائیل و غرب ادعا کرده اند که این یک عملیات نظامی است که به دنبال امکان ساخت سلاح هسته ای در ایران است. مدتهاست که تهران برنامه هسته ای خود را مسالمت آمیز حفظ کرده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که برنامه “آمد” در اوایل دهه 2000 پایان یافت. بازرسان آن اکنون سایت های هسته ای ایران را رصد می کنند.