دانشجویان دانشگاه الله آباد هنر ماسه ای “دوستدار محیط زیست” ایجاد می کنند | اخبار

13 نوامبر 2020 ، 05:30 AM ISTمنبع: ANI

دانشجویان دانشگاه الله آباد یکی از نوع هنرهای شن و ماسه را در سنگام گات در پرایاگرج برای گسترش آگاهی در مورد دیوالی دوستدار محیط زیست ایجاد کردند. ابتکار عمل با توجه به افزایش آلودگی هوا در کشور انجام شده است. آنها یک درخت غول پیکر روی ماسه ها درست کردند و کنار آن دیوالی سبز نوشتند.