دانشجویانی که در مانیپور گیر کرده بودند به بمبئی بازگشتند. والدین راحت شدند | اخبار

09 مه 2023، ساعت 12:22 صبح ISTمنبع: ANI

والدین دانش آموزانی که در مانیپور حادثه دیده گیر افتاده بودند، وقتی فرزندانشان در 8 مه به ماهاراشترا بازگشتند، نفس راحتی کشیدند. یک پرواز ویژه حامل دانش آموزان پس از نجات آنها به فرودگاه بمبئی رسید. والدین دانش‌آموزان با تشکر از دولت برای این عملیات، از مصیبت‌هایی که در یکی دو روز گذشته پشت سر گذاشته‌اند، روایت کردند. یک درگیری بزرگ که به خشونت شدید تبدیل شد در مانیپور در 3 مه رخ داد. بیش از 58 نفر تا کنون جان خود را از دست داده اند. بسیاری از دولت های ایالتی عملیاتی را برای بازگرداندن ساکنان بومی خود از مانیپور آسیب دیده به خانه راه اندازی می کنند. این درگیری در جریان راهپیمایی مردم تپه علیه درخواست جامعه میتی برای وضعیت ST رخ داد.