داستان کرالا: دولت TN به اطلاعیه دادگاه عالی پاسخ می دهد و می گوید هیچ ممنوعیتی برای فیلم اعمال نکرده است | اخبار

16 مه 2023، 07:57 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

دولت تامیل نادو به اطلاعیه دادگاه عالی درباره ممنوعیت ادعایی نمایش فیلم در این ایالت پاسخ داده است. دولت گفته است که هیچ ممنوعیتی برای این فیلم اعمال نکرده است، اما خود صاحبان تئاتر به دلیل استقبال ضعیف، فیلم را حذف کردند. شاید یادآوری شود که دولت بنگال غربی ممنوعیتی را برای فیلم اعمال کرده است، اما در TN ادعا شده است که خود دولت هیچ ممنوعیتی را اعمال نکرده است، اما به طور غیرمستقیم بر صاحبان تئاتر و مالتی پلکس تأثیر گذاشته است تا فیلم را حذف کنند.