دارمندرا پرادان از احزاب اپوزیسیون درخواست می کند تا در تصمیم خود برای تحریم مراسم تحلیف پارلمان جدید تجدید نظر کنند | اخبار

25 مه 2023، 08:13 ب.ظ ISTمنبع: ANI

آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه در 24 مه گفت که نخست وزیر مودی ساختمان جدید پارلمان را در 28 مه افتتاح خواهد کرد. با این حال، برخی از احزاب مخالف گفته اند که مراسم تحلیف را تحریم خواهند کرد. دارمندرا پرادان، وزیر آموزش و پرورش در واکنش به آن گفت که مخالفان باید ذهنیت منفی خود را ترک کنند و به مراسم تحلیف بپیوندند. «این مایه افتخار ماست. نخست وزیر مودی ساختمان جدید پارلمان را در 28 مه افتتاح خواهد کرد. ما همچنان از احزاب اپوزیسیون می خواهیم که بخشی از این رویداد باشند و ذهنیت منفی خود را ترک کنند. دارمندرا پرادان گفت: با یک ذهنیت مثبت، همه باید بخشی از آن باشند.