دارشان در معبد Shree Somnath ، First Jyotirlinga ، 2-Nov-2020 | اخبار

نوامبر 02 ، 2020 ، 08:51 AM ISTمنبع: TOI.in

این ویدئو دارشان را در معبد Shree Somnath ، First Jyotirlinga ، 2 نوامبر -2020 نشان می دهد. اعتقاد بر این است که معبد Somnath واقع در Prabhas Patan در نزدیکی Veraval در Saurashtra در ساحل غربی گجرات ، هند اولین هند در میان دوازده مکان مقدس شیوا است. این یک مکان مهم زیارتی و توریستی گجرات است.