دارشان در معبد Shree Somnath ، اولین جیوتیرلینگا ، 4 دسامبر -2020 | اخبار

04 دسامبر 2020 ، 08:37 AM ISTمنبع: TOI.in

این ویدئو دارشان را در معبد Shree Somnath ، First Jyotirlinga ، 4 دسامبر -2020 نشان می دهد. اعتقاد بر این است که معبد Somnath واقع در Prabhas Patan در نزدیکی Veraval در Saurashtra در ساحل غربی گجرات ، هند اولین هندوستان در میان دوازده مکان مقدس شیوا است. این یک مکان مهم زیارتی و گردشگری گجرات است.