دارشان در معبد Shree Somnath ، اولین جیوتیرلینگا ، 3 دسامبر -2020 | اخبار

03 دسامبر 2020 ، 08:28 AM ISTمنبع: TOI.in

این فیلم دارشان را در معبد Shree Somnath ، First Jyotirlinga ، 3 دسامبر -2020 نشان می دهد. اعتقاد بر این است که معبد Somnath واقع در Prabhas Patan در نزدیکی Veraval در Saurashtra در ساحل غربی گجرات ، هند اولین هندوستان در میان دوازده مکان مقدس شیوا است. این یک مکان مهم زیارتی و گردشگری گجرات است.