دارشان در معبد Shree Somnath ، اولین جیوتیرلینگا ، 6 نوامبر -2020 | اخبار

نوامبر 06 ، 2020 ، 08:12 AM ISTمنبع: TOI.in

این ویدئو دارشان را در معبد Shree Somnath ، First Jyotirlinga ، 6 نوامبر -2020 نشان می دهد. اعتقاد بر این است که معبد Somnath واقع در Prabhas Patan در نزدیکی Veraval در Saurashtra در ساحل غربی گجرات ، هند اولین هند در میان دوازده مکان مقدس شیوا است. این یک مکان مهم زیارتی و توریستی گجرات است.