دارشان در معبد Shree Somnath ، اولین جیوتیرلینگا ، 1 نوامبر -2020 | اخبار

01 نوامبر 2020 ، 07:47 AM ISTمنبع: TOI.in

این ویدیو دارشان را در معبد Shree Somnath ، First Jyotirlinga ، 1 نوامبر -2020 نشان می دهد. اعتقاد بر این است که معبد Somnath واقع در Prabhas Patan در نزدیکی Veraval در Saurashtra در ساحل غربی گجرات ، هند اولین هندوستان از میان دوازده مکان مقدس شیوا است. این یک مکان مهم زیارتی و توریستی گجرات است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>