دارشان در معبد Shree Somnath، First Jyotirlinga، 9-آوریل-2023 | اخبار

09 آوریل 2023، 08:17 صبح ISTمنبع: TOI.in

این ویدیو دارشان را در معبد Shree Somnath، First Jyotirlinga، 9-آوریل-2023 نشان می دهد. اعتقاد بر این است که معبد Somnath در Prabhas Patan در نزدیکی Veraval در Saurashtra در ساحل غربی گجرات هند، اولین معبد در میان دوازده زیارتگاه جیوتیرلینگا شیوا است. این یکی از نقاط مهم زیارتی و گردشگری گجرات است.

مطالب جدید خواندنی  Covid-19: 'هند می تواند واکسن AstraZeneca را برای کارمندان مراقبت های بهداشتی و شهروندان مسن تا ژانویه دریافت کند' | اخبار