دارشان در معبد Shree Somnath، First Jyotirlinga، 16 – مه – 2023 | اخبار

16 مه 2023، 07:55 صبح ISTمنبع: TOI.in

این ویدیو دارشان را در معبد Shree Somnath، First Jyotirlinga، 16-مه-2023 نشان می دهد. اعتقاد بر این است که معبد Somnath در Prabhas Patan در نزدیکی Veraval در Saurashtra در ساحل غربی گجرات هند، اولین معبد در میان دوازده زیارتگاه جیوتیرلینگا شیوا است. این یکی از نقاط مهم زیارتی و گردشگری گجرات است.

مطالب جدید خواندنی  "شخصیت بزرگی مانند اوباما همه چیز را گفت": گیریراج سینگ درباره "اطلاعات" راهول گاندی | اخبار