دارشان در معبد Shree Somnath، First Jyotirlinga، 10 – مه – 2023 | اخبار

10 مه 2023، 08:28 صبح ISTمنبع: TOI.in

این ویدیو دارشان را در معبد Shree Somnath، First Jyotirlinga، 10-مه-2023 نشان می دهد. معبد Somnath واقع در Prabhas Patan در نزدیکی Veraval در Saurashtra در سواحل غربی گجرات هند اولین معبد در میان دوازده زیارتگاه جیوتیرلینگا شیوا است. این یکی از نقاط مهم زیارتی و گردشگری گجرات است.