دارشان در معبد Shree Somnath، اول جیوتیرلینگا، 01 – ژوئن – 2023 | اخبار

01 ژوئن 2023، 08:36 صبح ISTمنبع: TOI.in

این ویدیو دارشان را در معبد Shree Somnath، First Jyotirlinga، 01-ژوئن-2023 نشان می دهد. اعتقاد بر این است که معبد Somnath در Prabhas Patan در نزدیکی Veraval در Saurashtra در ساحل غربی گجرات هند، اولین معبد در میان دوازده زیارتگاه جیوتیرلینگا شیوا است. این یکی از نقاط مهم زیارتی و گردشگری گجرات است.