دارشان در معبد Mahakaleshwar Ujjain 21-آوریل – 2023 | اخبار

21 آوریل 2023، 08:40 صبح ISTمنبع: TOI.in

Shree Mahakaleshwar Ujjain، یک معبد مورد احترام هندو واقع در شهر باستانی Ujjain در مادهیا پرادش است. این مکان به لرد شیوا تقدیم شده است و اعتقاد بر این است که یکی از 12 جیوتیرلینگا است که مقدس ترین زیارتگاه های لرد شیوا در نظر گرفته می شود.