دارشان در معبد کاشی ویشوانات ، 4 نوامبر -2020 | اخبار

نوامبر 04 ، 2020 ، 09:10 AM ISTمنبع: Times Now

این ویدئو دارشان را در معبد کاشی ویشوانات ، 4 نوامبر -2020 نشان می دهد. معبد کاشی ویشوانات یکی از معروف ترین معابد هندو است که به لرد شیوا اختصاص داده شده است. این مکان در ویشوانات گالی واراناسی در اوتار پرادش واقع شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>