دارای ۸ مرحله سطح مقاومت مختلف است

در برخی از مدلها ثابت هستند و در مکان خود باقی میمانند و در برخی دیگر مثل الپتیکالها، تحرک دارند تا علاوه بر اندامهای پایینتنه، به دستان و ماهیچههای فوقانی بدن نیز یاری برسانند. در برخی از مدلهای دوچرخه ثابت، مکانیسم اندازهگیری ضربان قلب بر روی دستگیرهها دیده خرید دوچرخه ثابت از بانه میشود. خرید دوچرخه ثابت خانگی باید با توجه به نیاز تمرینی و بدنی کاربر باشد، یعنی اگر شما دوچرخه ثابت خانگی را برای بالا بردن سرعت پدال زدن خود میخواهید، باید از نوعی از دوچرخه استفاده کنید که توانایی تحمل پدال زدنهای تند را داشته باشد، و چنانچه شما دچار اضافه وزن هستید و هدف شما از تمرین، چربی سوزی و لاغری است، دقت کنید که دوچرخهای انتخاب کنید تا وزن زیادی را بتواند تحمل کند.

طبیعی است که وزن بدنه و استقامت و حتی قیمت دوچرخه ثابت در دستهی دوم بیشتر است. البته قیمت دوچرخه ثابت با دستگیرهی متحرک همانند مزایای آن، بیشتر است. این قسمت از دستگاه معمولا قابل تنظیم است و کیفیت آن به برند دستگاه برمیگردد. دوچرخه ثابت اسپینینگ از انواع دوچرخه ثابت ایستاده، و حرفهایترین نوع دوچرخه ثابت خانگی است که شرایطی شبیه به وضعیت واقعی دوچرخهسواری را برای ورزشکار فراهم میسازد. البته اگر قصد خرید اینترنتی دوچرخه ثابت را دارید، میتوانید مدلهای مختلف صندلی دستگاه را مقایسه و راحتتر انتخاب کنید.

در نتیجه با توجه به نیازی که دارید، به انتخاب یکی از آنها اقدام کنید. راحت شوید و با ارادهی خود و در هر زمانی از شبانهروز به تمرینکردن و کالری سوزاندن اقدام کنید. چون با استفاده از دوچرخه ثابت شما تنها یک مسابقه دوچرخه سواری واقعی را شبیه سازی میکنید و نمیتوانید خود را در محیط های واقعی که در آن عوامل مختلفی مثل وزش باد، بدی آب و هوا و یا ناهمواری مسیر در روند فعالیت شما خلل ایجاد میکند، بسنجید. پس اگر قصد ملاقات با پزشکان داخل بیمارستان را ندارید، در هنگام خرید دوچرخه ثابت خانگی، توجه ویژهای به این قسمت داشته باشید.

در این بخش به شرح دقیق ساختار دوچرخههای ثابت میپردازیم و به این سوال پاسخ میدهیم که قسمتهای مختلفی که بر قیمت دوچرخه ثابت تاثیر میگذارند، چه نقشی در این دستگاه ورزشی دارند؟ این افراد میتوانند بر روی دوچرخههای مبله یا نشسته بنشینند و همزمان که تمرین میکنند و به پرورش عضلهها و چربیسوزی میپردازند، زانو و کمر خود را از آسیب بیشتر در امان نگه دارند. اتصال مستقیم، یک چرخ و یک یا دو چرخدنده دارد که با رکابزدن شما میچرخند. در هنگام خرید دوچرخه ثابت خانگی یا باشگاهی با مدلها و برندهای مختلف مواجه خواهید شد که خرید کردن را به فرایندی دشوار تبدیل میکنند.