دادگاه CJM Prayagraj عتیق احمد و برادرش اشرف را به مدت 4 روز در بازداشت پلیس قرار داد | اخبار

13 آوریل 2023، 11:56 عصر ISTمنبع: ANI

ساعاتی پس از برخورد اسد احمد، پسر عتیق احمد توسط گروه ویژه اوتار پرادش (STF)، عتیق احمد، سیاستمدار مافیایی تبدیل شده و برادرش اشرف توسط رئیس دادگاه قضایی پرایاگراج به مدت چهار روز در بازداشت پلیس فرستاده شد. امروز دادگاه CJM متهمان عتیق احمد و اشرف را از 13 آوریل تا 17 آوریل در بازداشت پلیس قرار داده است. آنها قبل از بازداشت تحت معاینه پزشکی قرار خواهند گرفت.»