دادگاه CJM Prayagraj عتیق احمد و برادرش اشرف را به مدت 4 روز در بازداشت پلیس قرار داد | اخبار

13 آوریل 2023، 11:56 عصر ISTمنبع: ANI

ساعاتی پس از برخورد اسد احمد، پسر عتیق احمد توسط گروه ویژه اوتار پرادش (STF)، عتیق احمد، سیاستمدار مافیایی تبدیل شده و برادرش اشرف توسط رئیس دادگاه قضایی پرایاگراج به مدت چهار روز در بازداشت پلیس فرستاده شد. امروز دادگاه CJM متهمان عتیق احمد و اشرف را از 13 آوریل تا 17 آوریل در بازداشت پلیس قرار داده است. آنها قبل از بازداشت تحت معاینه پزشکی قرار خواهند گرفت.»

مطالب جدید خواندنی  تفاهم نامه بین HAWS و دانشگاه جامو برای آموزش دانشجویان برای مدیریت بلایا امضا شد | اخبار