دادگاه عالی دستور HC الله آباد را در مورد تاریخ گذاری کربنی «شیولینگ» که در مجتمع مسجد گیانواپی پیدا شد، متوقف کرد | اخبار

19 مه 2023، ساعت 08:50 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

دادگاه عالی، در یک درخواست تجدیدنظر توسط طرف مسلمان، دستور دادگاه عالی الله آباد مبنی بر دستور بررسی علمی شامل تاریخ‌گذاری کربنی «شیولینگ» که در داخل مسجد گیانواپی در طی یک بررسی قبلی پیدا شده بود را به تعویق انداخت. هیئت SC به رهبری CJI Chandrachud گفت که پیامدهای دستور HC نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد و دستور مذکور تا تاریخ بعدی استماع موکول می‌شود. این درخواست توسط کمیته انجمن اسلامی مسجد که مدیریت مسجد گیانواپی را بر عهده دارد، ارائه شده است.