دادگاه عالی حکم دادگاه عالی مدرس را تایید کرد که به RSS اجازه می دهد راهپیمایی های مسیری را در تامیل نادو انجام دهد | اخبار

11 آوریل 2023، 07:21 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

دادگاه عالی روز سه‌شنبه درخواست تجدیدنظر دولت تامیل نادو علیه حکم دادگاه عالی مدرس را که به Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) اجازه می‌داد تا راهپیمایی مسیری را در ایالت انجام دهد، رد کرد. تمام درخواست های مرخصی ویژه (SLP) ارسال شده در ارتباط با راهپیمایی مسیر RSS توسط SC رد شده است.