خن رینپوچه در کنفرانس جهانی بودایی می گوید که همه ادیان پیام صلح را به جهان می آورند اخبار

22 آوریل 2023، ساعت 04:59 عصر ISTمنبع: ANI

در صحبت با ANI در نشست جهانی بودا در سال 2023، خن رینپوچه نیکلاس وریلند، رهبر سابق صومعه راتو دراتسانگ گفت که همه دین پیام صلح را به جهان می رساند. وی افزود: اگر ما هر دینی را به درستی انجام دهیم، به صلح، عشق و شفقت کمک خواهیم کرد.