خلبانان ایر ایندیا به مدیریت نامه می نویسند و تهدید می کنند که در صورت اجرای شرایط استخدام جدید، دست به کار می شوند | اخبار

20 آوریل 2023، ساعت 12:22 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

خلبانان ایر ایندیا به مدیریت نامه نوشتند و تهدید کردند که در صورت اعمال شرایط استخدامی جدید، جنجال به پا خواهند کرد. به گفته خلبانان، شرایط جدید استخدامی ناعادلانه است و خلاف رویه کار است. اتحادیه خلبانان می‌گوید که انتظار می‌رود 27×7 یک حرکت یکجانبه و غیراخلاقی آماده باشد.