خشونت مانی پور: اشرار مزرعه طیور در ایمفال را آتش زدند، نیروهای امنیتی مستقر شدند | اخبار

07 مه 2023، 11:30 شب ISTمنبع: TOI.in

در میان تداوم خشونت ها در مانیپور، یک گروه ناشناس روز یکشنبه یک مرغداری در ایمفال را به آتش کشیدند. در واکنش به این رویداد، نیروهای امنیتی شدیدی در منطقه مستقر شده اند. وضعیت در منطقه چورچاندپور مانیپور بهبود یافته بود و دولت ایالتی را وادار کرد تا حدی منع آمد و شد را لغو کند.