خشونت مانیپور: CM N Biren Singh برای صلح درخواست می کند، می گوید که به شکایات همه جوامع رسیدگی خواهد شد | اخبار

04 مه 2023، 07:01 عصر ISTمنبع: TOI.in

ارتش در مانیپور مستقر شده است تا خشونت بین میتی ها و قبایل را سرکوب کند. برای اطمینان از عدم انتشار شایعات، خدمات اینترنتی به حالت تعلیق درآمده است. CM N Biren Singh خواستار آرامش شد و گفت که نارضایتی همه جوامع حل خواهد شد. وی همچنین گفت که دولت نیز با عوامل سرکش به شدت برخورد خواهد کرد.

مطالب جدید خواندنی  معرفی بهترین سایت های خرید کتاب دانشگاهی برای دانشجویان و اساتید