خشونت مانیپور: وزیر قانون، کیرن ریجیجو از مردم می خواهد که در هماهنگی زندگی کنند

07 مه 2023، ساعت 12:47 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر حقوق اتحادیه، کرن ریجیجو، ​​در 6 مه از شهروندان مانیپور خواست تا در صلح و هماهنگی زندگی کنند و هرگونه سوءتفاهم را با گفتگو با توسل به خشونت برطرف کنند. “در مانیپور، هر خشونتی که رخ داد بسیار تاسف بار است و دولت هند اقدامات لازم و اقدامات ممکن را انجام می دهد. من از مردم می خواهم که در هماهنگی و صلح زندگی کنند.”