خشونت مانیپور: مسائل دولتی به دستورات تیراندازی می کنند | اخبار

04 مه 2023، 09:28 عصر ISTمنبع: اکنون آینه

دولت در «موارد شدید» دستور تیراندازی در معرض دید را صادر کرده است. حدود 55 ستون ارتش و تفنگ‌های آسام باید در ایالت خشونت‌آمیز مستقر می‌شدند تا شورش‌های گسترده‌ای را که بین قبایل و جامعه اکثریت درگرفت، مهار شود. خدمات اینترنت موبایل در این ایالت به حالت تعلیق باقی مانده است.