خشونت مانیپور: جی پراکاش مجومدار، معاون رئیس جمهور TMC می گوید که دولت ایالتی نمی تواند از وضعیت در حال ظهور فرار کند | اخبار

05 مه 2023، 11:41 عصر ISTمنبع: TOI.in

در 5 می، جی پراکاش ماجومدار، معاون TMC درباره خشونت‌های جاری در مانیپور اظهار نظر کرد و این وضعیت را محکوم کرد. وی تصریح کرد: دولت مانیپور به دلیل اینکه یک دولت دو موتوره است، نمی تواند از مسئولیت در قبال وضعیت فرار کند. مجومدار بر لزوم پرهیز همه احزاب سیاسی از سیاسی شدن موضوع و همکاری برای حل این موضوع در مانیپور تاکید کرد.