خشونت مانیپور: بیش از 1000 نفر از ایالت فرار کردند، در آسام پناه گرفتند | اخبار

06 مه 2023، 10:07 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

بیش از 1000 نفر پس از فرار از خشونت در منطقه جیریبام مانیپور به منطقه کاچار آسام پناه برده اند. هیمانتا بیسوا سارما، وزیر ارشد آسام، از اداره منطقه درخواست کرده است که به آوارگان کمک کند. در همین حال، دولت مگالایا پروازهای ویژه ای را برای تخلیه دانش آموزان و سایر افراد سرگردان در مانیپور ترتیب داده است. علاوه بر این، 30 نفر، عمدتاً زن و کودک، روز جمعه از مناطق آسیب دیده در مانیپور به میزورام گریختند.