خشونت مانیپور: ارتش هند به نظارت هوایی شبانه روزی ادامه می دهد و در تلاش برای بازگرداندن وضعیت عادی است | اخبار

12 مه 2023، 11:08 عصر ISTمنبع: TOI.in

ارتش هند به نظارت هوایی شبانه روزی در مانیپور مورد خشونت ادامه می دهد. طبق گفته ارتش هند، حدود 130 ستون روی زمین، پهپادها و هلیکوپترها برای نظارت هوایی مستقر شده اند. نیروهای امنیتی در صحنه هستند و بی وقفه برای بازگرداندن وضعیت عادی تلاش می کنند. عملیات امداد و نجات در حال انجام است.