خشونت رام ناوامی: چرا دولت WB می ترسد اگر چیزی برای پنهان کردن ندارند، ناراسیمها ردی | اخبار

11 آوریل 2023، 01:04 صبح ISTمنبع: ANI

عضو تیم حقیقت یاب و ناراسیمها ردی، رئیس سابق دادگاه عالی پاتن، در 10 آوریل این سوال را مطرح کرد که اگر وضعیت در بنگال غربی عادی است، پس چرا آنها اجازه رفتن به محل خشونت را ندارند. ناراسیمها ردی گفت: «ما اجازه نداشتیم به محل خشونت برسیم. تلاش ما این است که اطمینان حاصل کنیم که به حالت عادی باز می گردد. اگر وضعیت کشور عادی است، پس چرا ما را متوقف کردند؟» “به عنوان انسان، هر کسی می تواند از آنجا بازدید کند. اگر آنها (دولت ایالتی) چیزی برای پنهان کردن ندارند، پس چرا می‌ترسند؟» ناراسیمها ردی در پاسخ به سوالی که از WB CM پرسیده شد که اعتبار کمیته حقیقت یاب را زیر سوال برد، گفت.