خرید و فروش اسید اگزالیک یا اگزالیک اسید Oxalic Acid

اگرچه میتوانید از اسید اگزالیک نیز به جهت از در میان بردن لکهها از پارچههایی مانند کتان و پنبه به کارگیری کنید، اما روزگار متعددی ارتفاع خواهد کشید، به این ترتیب خوبتر هست به جای آن، پارچههای خود را خشک کنید.اسید اگزالیک همچنین برای از فی مابین بردن زنگزدگیهایی که به طور معمول در لولههای لولهکشی و میزهای آشپزخانه وجود دارد، به کارگیری می شود و ماده کلیدی موجود در پاککنندههای زنگزدگی تجاری برای سینکها، وانها و لکههای فلزی است. همین لکهبردار ملایم میباشد که لکه را میخورد ولی سطح ها پایه نظیر چوب را دست نخورده میگذارد.برای از میان بردن بیشتر لکههای موجود در سطح های سنگی، آجری، مشمع کف اتاق، چوب و وینیل میتوانید از اسید اگزالیک استعمال کنید. همچنین به جهت از در میان بردن لکه زنگ زدگی و جوهر موءثر است، زیرا بیشتر ترکیبات آهن نامحلول را به یون پیچیده محلول تبدیل میکند. انحلال پذیری: محلول در آب و الکل اتیل. می­توانید یک لیتر شهد را مهم به کار گیری از 600 میلی­لیتر آب و 600 گرم قند تهیه و تنظیم کنید. همین اسید یک جامد کریستالی بی رنگ است که در آب حل می گردد و محلول حاصل بی رنگ است. به جهت بسته بندی 1 کیلو گرم ، از 21 میلی لیتر محلول به کارگیری کنید. در همین حال،زنبورهای عسل واکنش نامطلوبی نسبت به به کار گیری درست از اسید اگزالیک ندارند. اسید اگزالیک به طور مؤثری جوهر، لکههای مواد غذایی و بسیاری از انواع دیگر لکهها را از در بین میبرد. بعضی دیگر میگویند ممکن میباشد کلیدی ولوودنیا مرتبط باشد که حساس درد مزمن و غیرقابل توضیح واژن مشخص میشود. ارگانهای هدف: کلیهها، قلب، چشم، پوست، مغز، اعصاب، غشاهای مخاطی و همینطور استنشاق آن ممکن میباشد باعث سوختگی احتمالی و سوزش شدید دستگاه تنفسی شود. تماس چشمی ممکن میباشد سبب ساز تولید خوردگی شود. براي از بين بردن مهمترين آفت که در زنبور داري باعث خسارات زيادي ميشود (کنه واروآ) از اسيد اگزاليک استعمال ميشود، که بايد از اسيد بخار شده آن حیاتی محلول اکساليک اسيد 5 % به کار گیری کرد. اسيد اگزاليک به دليل خاصيت اسيدي فوقالعاده بالايي که دارااست به تیتر عامل کاهنده در رنگها و صنعت دارويي مورد به کار گیری واقع ميشود. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وب سایت فروش اسید اگزالیک در مشهد.