خدمات اتوبوس شیملا-دهلی در میان COVID-19 | اخبار

05 نوامبر 2020 ، 03:50 PM ISTمنبع: ANI

شرکت حمل و نقل جاده ای هیماچال (HRTC) خدمات اتوبوسرانی شیملا-دهلی را آغاز کرد ، ماه ها پس از آن در میان بیماری همه گیر COVID-19 متوقف شد. اتوبوس ها به دلیل ویروس کرونا ویرایش می شوند و ماسک ها اجباری هستند. راماند تاکور ، مسئول HRTC گفت ، “اکنون فقط 5 اتوبوس از شیملا به دهلی در حال کار است. تمام اقدامات احتیاطی انجام می شود ، همه اتوبوس ها در حال بهداشت هستند. همه کارمندان و مسافران از نقاب استفاده می کنند. این فصل جشن است بنابراین مسافران و ما بهره مند خواهیم شد. خدمات اتوبوس بین ایالتی در دهلی از 4 نوامبر آغاز شد.