خالد راثور کنفرانس ملی را ترک کرد ، افشاگری بزرگی کرد | اخبار

13 نوامبر 2020 ، 04:37 PM ISTمنبع: Times Now

یک لرزش بزرگ به جناح جوانان کنفرانس ملی در سریناگر. خالد راتور ، رئیس بخش جوانان ، سریناگر به همراه رهبر ارشد جوانان در کنفرانس ملی ، پرویز احمد بات ، روز جمعه در دفتر خود در لال چوک سریناگر به حزب آپنی پیوستند. راثور لابی گوپکار را در معرض دید قرار داد. دلیلی که راثور در نامه استعفا به دکتر فاروق عبدالله رئیس شورای ملی ارسال کرده این است که شورای ملی در تلاش است تا در مورد احیای وضعیت ویژه به جامو و کشمیر گول مردم را بزند.