حمله پولواما: حمله نارنجک در پلوامای جنوب کشمیر ، 12 غیرنظامی زخمی شدند | اخبار

18 نوامبر 2020 ، 10:19 بعد از ظهر ISTمنبع: بار اکنون

عصر چهارشنبه ، در هنگام پرتاب نارنجک توسط ستیزه جویان به سمت سنگر CRPF در منطقه پولواما در جنوب کشمیر ، دوازده غیرنظامی زخمی شدند. نارنجک هدف مورد نظر را از دست داد و در جاده منفجر شد و باعث آسیب دیدگی مردم محلی شد. به گفته پلیس ، ستیزه جویان یک نارنجک را به یک سنگر CRPF در بازار اصلی Kakapora در Pulwama پرتاب کردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>