حمله هواداران خلستان به معبد هندوها در سیدنی | اخبار

05 مه 2023، 10:07 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

بار دیگر یک معبد هندو در استرالیا مورد حمله قرار گرفت. یک مورد خرابکاری در معبد سوامی نارایان در سیدنی استرالیا فاش شد. هواداران خلستانی در معبد غوغایی ایجاد کرده اند و پرچم خلستانی نیز بر دیوار معبد نصب شده است.