«حمله شخصی به یک رهبر دیگر درست نیست» سبحشینی علی درباره سخنان «مار سمی» به نخست وزیر | اخبار

28 آوریل 2023، 04:54 عصر ISTمنبع: ANI

سبهاشینی علی، رهبر CPI (M) در 28 آوریل به اظهارات “مار سمی” ملکرجون خارگ در نخست وزیر واکنش نشان داد. او بیانیه ای که از سوی خارگ داده شده را محکوم کرد و گفت که این نوع حمله شخصی علیه یک رهبر دیگر درست نیست. سبحشینی علی در حین صحبت با ANI گفت: «این نوع حمله شخصی علیه یک رهبر دیگر درست نیست. هر دو رهبر را نمی توان در یک مقیاس دید.»