حمله دانته‌وادا: وزیر امور خارجه چاتیسگر، بوپش باگل می‌گوید به ناکسال‌هایی که جوانان DRG را هدف قرار دادند رحم نمی‌کند | اخبار

27 آوریل 2023، 07:49 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

ده تن از نیروهای DRG و یک راننده غیرنظامی در دانته‌وادای چاتیسگار کشته شدند، زمانی که ناکسال‌ها وسیله نقلیه آنها را با انفجار IED هدف قرار دادند. نیروهای DRG پس از عملیات جستجو در حال بازگشت به پایگاه خود بودند که مورد هدف قرار گرفتند. بوپش باغل، وزیر امور خارجه چاتیسگر، پس از این حادثه، گفت که مبارزه با ناکسل ها در آخرین مرحله خود است و هیچ کس در این حمله در امان نخواهد ماند.