حمله تند کایلاش ویجایورگیا به دیگویجایا سینگ: کنگره به خاطر چهره اش رای نمی آورد.

29 مه 2023، 01:57 صبح ISTمنبع: ANI

در حمله شدید به دیگویجایا سینگ، رهبر کنگره، کایلاش ویجایورگیا، رهبر BJP در 28 مه در گوالیور مادیا پرادش گفت که BJP تا زمانی که دیگویجایا سینگ در کنگره نباشد نگران باخت نیست. ویجی‌وارگیا در ادامه به بررسی رهبر کنگره گفت که «هیچ‌کس به دلیل چهره دیگویجایا سینگ در حزب به کنگره رأی نخواهد داد زیرا او کاری انجام نداده است». تا زمانی که دیگویجایا سینگ در کنگره نباشد، نگران هیچ چیز نیستیم. کنگره به دلیل چهره دیگویجایا سینگ رای نمی آورد. همه می دانند که بسیاری از کارها تحت حکومت او انجام نشده است.