حمله تروریستی جامو و کشمیر: عملیات جستجو در حال انجام است | اخبار

21 آوریل 2023، 10:07 صبح ISTمنبع: TOI.in

پس از کشته شدن پنج سرباز هندی در حمله تروریستی روز پنجشنبه، عملیات جستجو در منطقه پونچ جامو و کشمیر در جریان است. گروه خنثی سازی بمب و پرسنل گروه عملیات ویژه نیز در محل حضور دارند.