حزب باهوجان سماج: رئیس BSP مایواتی جلسه بررسی با مقامات حزب در لاکنو برگزار کرد | اخبار

18 مه 2023، 10:47 عصر ISTمنبع: ANI

مایواتی رئیس حزب باوجان سماج در 18 مه یک جلسه بررسی با اعضای حزب در دفتر حزب در لاکنو برگزار کرد. هدف از این نشست تحلیل شکست در انتخابات مدنی UP بود. افسران فدراسیون کارمندان تمام عقب مانده و جوامع اقلیت هند (BAMCEF) به همراه مسئولین بخش ها و رؤسای منطقه برای این جلسه فراخوانده شده اند.