“حرکت پول زدایی در سال 2016 اشتباه است”: رهبران کنگره چگونه دولت مودی را در مورد پس گرفتن اسکناس های 2000 روپیه ای مورد بررسی قرار دادند | اخبار

20 مه 2023، ساعت 12:39 صبح ISTمنبع: TOI.in

رهبران کنگره به دلیل اقدام RBI برای خروج اسکناس های 2000 روپیه ای از گردش، دولت مودی را مورد انتقاد قرار دادند. رهبران کنگره می گویند که حرکت RBI مطمئناً نشان داده است که حرکت اولیه پول زدایی در سال 2016 و معرفی اسکناس های 2000 روپیه اشتباه بوده است. رهبران کنگره می گویند که دولت باید انگیزه پشت این اقدام را روشن کند.