“حذف اسکناس 2000 روپیه ای مهار محکمی بر پول سیاه است…” سیسی رئیس سابق به نخست وزیر | اخبار

23 مه 2023، ساعت 12:47 صبح ISTمنبع: ANI

با اشاره به تأثیر برداشتن اسکناس 2000 روپیه ای بر فرارهای مالیاتی، دبیر اصلی سابق نخست وزیر مودی نریپندرا میسرا در 22 مه گفت که این یک مهار محکم بر یکی از روش های نگهداری پول سیاه است. راه های زیادی برای ذخیره پول سیاه وجود دارد. باید باور داشت که با توقف اسکناس 2000 روپیه ای، مهار محکمی بر یکی از روش های نگهداری پول سیاه خواهد بود. این قطعاً جریان پول سیاه را کاهش خواهد داد.» وی افزود: «خروج اسکناس 2000 روپیه‌ای از سیستم بانکی چالشی برای زیرساخت‌های اقتصادی بود و به همین دلیل است که پس از مدتی مشخص متوقف می‌شود».