حداقل هفت نفر در تصادف اتوبوس در بزرگراه جامو سرینگر کشته شدند | اخبار

30 مه 2023، 08:06 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

یک اتوبوس از امریتسار به کاترا در روز 30 مه به دره ای در بزرگراه جامو-سریناگار سقوط کرد. در این حادثه حداقل هفت نفر کشته و چهار نفر به شدت مجروح شدند. بر اساس گزارش ها، این حادثه در نزدیکی جاجار کوتلی در حدود 15 کیلومتری کاترا رخ داده است.