حامیان شادمان پیروزی سیددارامایا را پیش از اعلام رسمی جشن می گیرند | اخبار

18 مه 2023، 11:38 صبح ISTمنبع: TOI.in

حامیان سیددارامایا روز پنجشنبه در محل اقامت او جمع شدند تا جشن بگیرند، حتی در شرایطی که کنگره هنوز اعلامیه رسمی درباره وزیر ارشد اعلام نکرده است. بیش از 100 پلیس در اطراف محل اقامت مستقر شده اند تا توده های متورم را کنترل کنند. علاوه بر این، آماده سازی ها در ورزشگاه سرپوشیده کانتیراوا در حال انجام است و مقامات در حال نهایی کردن ترتیب صندلی ها هستند. پس از آن که پوسپا آمارنات، رئیس جناح زنان KPCC، HC Mahadevappa وزیر سابق و آشوک پاتان، رهبر ارشد حزب، بیانیه هایی صادر کردند که مدعی شدند سیددارامایا برای این پست انتخاب شده است، هواداران جشن ها را روز چهارشنبه آغاز کردند.