جی چینچو رانی در فیلم «داستان کرالا» می گوید: «این یک داستان ساختگی است اخبار

17 مه 2023، ساعت 04:52 عصر ISTمنبع: ANI

جی چینچو رانی، وزیر دامپروری کرالا، در 17 می، در مورد جنجال فیلم “داستان کرالا” گفت که این یک داستان جعلی است. «داستان کرالا یک داستان واقعی از کرالا نیست. داستان ساختگی است. جی چینچو رانی می گوید کرالا کشور زیبایی است.