جیپور: ساچین خلبان پس از پایان دادن به اعتراض گرسنگی یک روزه با حامیان خود در خارج از محل اقامت خود ملاقات کرد | اخبار

11 آوریل 2023، 09:46 عصر ISTمنبع: ANI

رهبر کنگره، ساچین پیلوت، در 11 آوریل پس از پایان دادن به اعتراض گرسنگی یک روزه، با حامیان خود در خارج از محل اقامت خود در جیپور ملاقات کرد. ساچین پیلوت یک اعتراض گرسنگی یک روزه برگزار کرد و خواستار اقدام علیه فساد اداری در دولت قبلی به رهبری واسونهارا راج در ایالت شد.

مطالب جدید خواندنی  تلاش های غیرضروری برای آوردن مسائل دو جانبه در سازمان همکاری شانگهای نقض منشور آن است: PM Modi | اخبار