جیشانکار: “شری آنا ما را به هم پیوند می دهد…” EAM Jaishankar درباره اهمیت ارزن در اوگاندا بحث می کند | اخبار

12 آوریل 2023، 11:59 عصر ISTمنبع: ANI

به عنوان بخشی از ابتکار هند برای افزایش آگاهی در مورد ارزن، وزیر امور خارجه دکتر اس جایشانکار در 12 آوریل در مورد ارزن و اهمیت آن با مقامات اوگاندا بحث کرد. EAM Jaishankar همچنین ویدئویی از تعامل او با مقامات اوگاندا را در صفحه توییتر خود به اشتراک گذاشت. «بسیار خوب است که درباره ارزن ها و اهمیت آنها در فرهنگ اوگاندا صحبت کنیم. شری آنا جنبه دیگری است که ما را به هم پیوند می دهد. هند در تلاش برای ترویج ارزن در سراسر جهان است. اخیراً، هند اولین رویداد بزرگ جهانی خود را کنفرانس جهانی ارزن (Shree Anna) در دهلی برگزار کرد تا سال 2023 را به عنوان سال بین المللی ارزن (IYM) جشن بگیرد.