جیشانکار بازی دوگانه شوم بلاول بوتو را در نشست سازمان همکاری شانگهای در گوا فاش کرد | اخبار

07 مه 2023، 09:55 عصر ISTمنبع: ANI

اس جایشانکار وزیر امور خارجه در 7 مه بازی دوگانه بیلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان را در نشست سازمان همکاری شانگهای در گوا فاش کرد. جیشانکار گفت که در حین سخنرانی در مجمع متفکران میسورو، بوتو به عنوان نماینده پاکستان دعوت شد تا مسائل مربوط به سازمان همکاری شانگهای را مطرح کند. اما اگر اظهارات عمومی او را ببینید، او اصلاً در مورد سازمان همکاری شانگهای صحبت نکرده است. او درباره هر چیز دیگری که مربوط به هند است صحبت کرده است.»