جیتندرا سینگ وزیر اتحادیه در 9 سال دولت مودی: «وضعیت هند به اوج جدیدی رسیده است» | اخبار

30 مه 2023، ساعت 11:00 ISTمنبع: TOI.in

جیتندرا سینگ، وزیر اتحادیه در 30 مه، در سخنانی در مورد تکمیل 9 سال حکومت این مرکز، گفت که وضعیت هند به اوج رسیده است زیرا در دوران تصدی دولت فعلی، ثبات، تداوم، ثبات و قاطعیت وجود داشت. او گفت: «ثبات، تداوم، ثبات و قاطعیت وجود داشت. دستاورد دولت کنونی زمانی مشخص خواهد شد که آن را با آنچه قبل از 2014 بودند و آنچه امروز در سال 2023 هستند مقایسه کنید. امروز وضعیت هند به اوج جدیدی رسیده است. نخست وزیر مودی محبوب ترین رهبر جهان شد و تمام جهان امروز هند را با احترام می بینند.